REIJNST, J.C.
J. van der Wall Bake.
Gekostumeerde Optogt Gehouden Door de Leven un het Delftsche Studenten-Corps den 5 den Mei 1857.

Awaiting image

Published
Delft: W.Beets, [1857].
References
Bobins 1012; Muller 7259; Copy cited by Rijksmuseum Research Library.
Plates
17
Binding/Size
M=4to
Value
$5,001-25,000
Ref
5039

Oblong 4to; Chromolithographed panorama heightened with gum arabic after J.H. Hoffmeister. Contemporary red cloth, new dark blue cloth box, maroon morocco label to spine. 17 conjoined coloured panels. Numbers underneath correspond to a numbered key informing the reader who everyone is within the parade etc.

Coloured plates in order:

De Garebeg Optogt van den Sultan van Djokjokarta.

Panel 1.

1-2. Prijaji Gladag.
3-4. Gandeq Djadjar.
5-6. Prijaji Gandeq.
7. Tamboer en Pijper.
8. Pradjoerit Prawiro Brodjo (Officier).
9-13. Prad Prawiro Brodjo (Vaandeldrager).

Panel 2.

14. Tamboer en Trompetter.
15.. Pradjoerit Djogo Karjo (Officier).
16-21. Pradjoerit Djogo Karjo (Vaandeldrager)

Panel 3.

22-23. Pradjoerit Njoetro.
24-25. Loerah Njoetro.
26-27. Pradjoeit Midji Somo Admodjo.

Panel 4.

29. Koetsier en acht Staljongens - Pajongdrager.

Panel 5.

28. Ingkang Sinoehoen, Kandjeng Soeltan, Amengkoe Boewono, Senopati Ngalogo, Ngabdoerrahman Sajidin Panatogomo, Kalipat-Toellah...
30-31. Hollandsche Ordonnans (te Paard).

Panel 6.

32-33. Pradjoerit Njoetro.

Panel 7.

35. Sirihdoos -Kwispeldoor - en Pajongdrager Koetsier en zes Staljongens.
34. Pangeran Adipati Pakoe Alam...

Panel 8.

36-37. Mantri (als gevolg).
38. Twee Sirihdoos - twee Kwispeldoor - twee Pajongen twee Matjedragers.

De meest karakterlstieke Typen uit den Nederlansch-Indischen Archipel.

Panel 9.

42. Pajongdrager.
40-41. Soendanesche vrouw tot gezelschap van de Bruid.
39. Soendanesche bruid.
43. Een Boteqan - en en Toiletspiegeldrager.

Panel 10.

44. Soendanesche Bruidegom (te Paard).
45. Twee Staljongens / Een Pajongdrager / Twee Waaijerdragers.
46-47. Soendanees tot gezelschap van den Bruidegom.
49. Topeng (Vrouw).

Panel 11.

48. Topeng (Man).
51-53. Het Gammelan Orchest [...] bespeeld door de Heeren.
55. Het Gammelan Orchest [...] door de Herren.

Panel 12.

50 & 54. Het Gammelan Orchest [...] bespeeld door de Herren.
57-59. Het Gammelan Orchest [...] bespeld door de Heeren.

Panel 13.

56. Het Gammelan Orchest [...] bespeld door de Heeren.
60. Javaan Priester.
61. Haji.
62. Voorvechter van het Eiland Solor.
63. Voorvechter van het Landschap Amfoang.
64. Heraut uit het landschap Amarassi.

Panel 14.

65-66. Singo-Sekar.
67. Regent van het eiland Java (te Paard).
69-70. Javaan in Krijgskostuum.
68. Pajong - Sirihdoos - en Kwispeldoordrager.

Panel 15.

72. Majoor Chinees.
71. Chinesche Priester.
73-74. Chinees.
76. Pangeran van Madura (te Paard).
75. Raden Adipati van Madura (te Paard).

Panel 16.

77-78. Maduresche Mantri.
79. Twee Pajong - twee Sirihdoos - en twee Kwispeldoordragers.
81. Arabier.
80. Pangosloe van de XIII Kotta's.
82. Njei.

Panel 17.

83-84. Rottinees.
85. Javaansch Opperhooft in Jagt-Costuum (te Paard).
86-87. Seninnanganger (te Paard).